GO! basisschool De Rozen

In deze school… zit jij op rozen!

Onze visie

Missie

GO! basisschool De Rozen vindt het essentieel dat elk kind met een goed gevoel en vol zelfvertrouwen naar school komt. Kinderen kunnen immers pas ‘groeien‘ als ze goed in hun vel zitten en een positief zelfbeeld hebben.

(W)onderzoekend leren

Kinderen leren bij ons spelenderwijs samenwerken. Ze zorgen voor en leren van elkaar. Onze school is een gezellige leerplek met uitdagende hoeken om al spelend te leren op een (w)onderzoekende manier. We laten onze leerlingen zoveel mogelijk zelf ontdekken en onderzoeken. Ze leren oplossingen bedenken doordat we verschillende probleemstellingen en materialen voorzien. We bieden een omgeving die kinderen uitdaagt om de leerstof te ontdekken, te ervaren en zich verder te ontplooien.

Aandacht voor elke leerling

Ons schoolteam zorgt voor een warme omgeving met groeikansen en veel aandacht voor leermotivatie. Onze activiteiten stemmen we af op de noden van onze kinderen en we werken daarbij op maat. We voorzien de nodige instructie, op maat van onze leerlingen. We wisselen dit af met zelfstandig werk, groepswerk, hoekenwerk en circuits voor alle vakken. We focussen op inzicht, kennis, vaardigheden en attitudes. Zo komt elk kind tot maximale groei en ontplooiing.

Groene omgeving

Vanuit een prachtig groen schoolterrein ontdekken kinderen de wereld. Er zijn massa’s speelmogelijkheden. We trekken er ook op uit buiten de school, van het bos naar de dierentuin, op boerderijklassen, zeeklassen en bosklassen in de Ardennen. De groeivitamines die kinderen krijgen door op onze groene school te leren, zijn een dikke plus.

Bewegen, bewegen, bewegen

Bewegen is belangrijk, want naast de lichamelijke voordelen heeft het ook andere positieve effecten: betere sociale vaardigheden en interactie met anderen, meer zelfvertrouwen en onafhankelijkheid, een sterkere ontwikkeling van de hersenen, betere concentratie, mooiere schoolresultaten, betere aanpak van stress en angsten en een sterkere ontwikkeling van vaardigheden zoals samenwerken.

We laten onze leerlingen dan ook naar hartenlust bewegen.

School vol warmte

Wat vinden de ouders die voor De Rozen kozen extra troeven? Ze waarderen de warme aanpak op onze school. Het kleinschalige karakter zorgt daarbij voor samenhorigheid. Samen met ouders organiseren we ook activiteiten die ons schoolleven laten bloeien.

Samen leren samenleven

Het GO! heeft de maatschappelijke taak om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren en aan te bieden. Kwaliteit heeft te maken met het kunnen ontwikkelen van elk talent, met het vormen van de totale persoonlijkheid, met de brede ontwikkeling van elk individu en het vreedzaam samenleven in een voortdurend veranderende samenleving.

Om een leefbare en open samenleving te realiseren, is het op de eerste plaats onze opdracht om van onze jongeren democratische, geëngageerde burgers te maken. Willen we een harmonieuze en duurzame samenleving, dan moeten we hen samen leren samenleven.

> Meer over het GO!