Onze visie

GO! basisschool De Rozen vindt het essentieel dat elk kind met een goed gevoel en vol zelfvertrouwen naar school komt.

Kinderen leren op onze school spelenderwijs samenwerken. Ze zorgen voor en leren van elkaar. Ons schoolteam zorgt voor een warme omgeving met groeikansen en veel aandacht voor leermotivatie.

Onze school is een gezellige leerplek met uitdagende hoeken om al spelend te leren. Leren doen we op een (w)onderzoekende manier in een omgeving die kinderen uitdaagt om de leerstof te ontdekken, te ervaren en om zich verder te ontplooien. Onze activiteiten stemmen we af op de noden van onze kinderen en we werken daarbij op maat. Zo komt elk kind tot maximale groei en ontplooiing.

Vanuit een prachtig groen schoolterrein ontdekken kinderen de wereld. Er zijn massa’s speelmogelijkheden. We trekken er ook op uit buiten de school, van het bos naar de dierentuin, op boerderijklassen, zeeklassen en bosklassen in de Ardennen.

Wat vinden de ouders die voor De Rozen kozen extra troeven? Ze waarderen de warme aanpak op onze school. Het kleinschalige karakter zorgt daarbij voor samenhorigheid.

Ook de groeivitamines die kinderen krijgen door op onze groene school te leren, is een dikke plus. Samen met ouders organiseren we ook activiteiten die ons schoolleven laten bloeien.

 

 

tekst rozen
visie ok

"Als je me het vertelt, zal ik het vergeten. Als je het me laat ervaren zal ik het me eigen maken" (Confucius)

lager rozen

(W)Onderzoekend leren in een warme, groene leerplek!

lager rozen

Al spelend leren! Proeven, zien, ruiken, horen en voelen!

blote voeten