Schoolraad

De schoolraad is een verplicht adviesorgaan op school waarin verschillende groepen vertegenwoordigd zijn. De schoolraad is als volgt samengesteld:

  • 3 ouders
  • 3 personeelsleden
  • 2 gecoöpteerden uit lokale sociale, economische en culturele verenigingen
  • de directie

De schoolraad staat de directeur bij, gaat in overleg met de directeur en geeft advies over een aantal ondererpen.

De schoolraad wordt elke 4 jaar verkozen via officiële verkiezingen. 

Leden schoolraad: Carine De Vylder, Melvin Barnes, Piet Van der Sypt, Sven Poppe, Ingrid Peck, Pieter De Gryze, Dorothy Forcez, Katrien Van Hemelryck, directie Nell De Gendt

Voorzitter schoolraad: Sven Poppe