Schoolraad

De schoolraad is een verplicht adviesorgaan op school waarin verschillende groepen vertegenwoordigd zijn. De schoolraad is als volgt samengesteld:

  • 3 ouders
  • 3 personeelsleden
  • 2 gecoöpteerden uit lokale sociale, economische en culturele verenigingen
  • de directie

De schoolraad staat de directeur bij, gaat in overleg met de directeur en geeft advies over een aantal onderwerpen.

De schoolraad wordt elke 4 jaar verkozen via officiële verkiezingen. 

Leden schoolraad: Ilse Nijs, Ingrid Peck, Sven Poppe, Koen Van de Vyver, Piet Van der Sypt, Pieter De Gryze, Katrien Van Hemelryck, Emelien Vandersteene, directie Nell De Gendt

Voorzitter schoolraad: Sven Poppe