Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

GO! basisschool De Rozen voorziet elke schooldag tegen betaling voorschoolse opvang vanaf 7 uur. Naschoolse opvang wordt elke dag voorzien tot 18 uur, ook op woensdag.

Opvang wordt indien mogelijk buiten voorzien of in de refter. Wegens corona-maatregelen die opgelegd worden door de overheid kan de opvang voor (een deel van) de leerlingen op een andere manier of in andere lokalen georganiseerd worden.

Bij het toekomen van de leerling in de voorschoolse opvang wordt de code van de leerling gescand. Bij het ophalen in de naschoolse opvang wordt de code van de leerling opnieuw gescand.

Er wordt ook opvang voorzien op de pedagogische studiedagen.

Kinderen moeten niet op voorhand ingeschreven worden voor de voor- en naschoolse opvang op schooldagen. Voor een aantal dagen kan de school wel vragen om op voorhand in te schrijven (bvb. laatste week van het schooljaar, pedagogische studiedagen, noodopvang tijdens lockdown).

Tijdens schoolvakanties, op feestdagen, officiële brugdagen en facultatieve verlofdagen wordt geen opvang voorzien.

Facturatie gebeurt maandelijks op de schoolfactuur.

Leerlingen die op woensdag of op pedagogische studiedagen in de naschoolse opvang blijven moeten een lunchpakket meebrengen. Leerlingen die op andere dagen in de naschoolse opvang blijven brengen een tussendoortje (fruit of koek) mee. Water wordt voorzien door de school.

Prijzen:

€1 per begonnen half uur in de voorschoolse opvang en naschoolse opvang.

Op woensdagnamiddag en op kindvrije dagen geldt een andere betalingsregeling:
<3 uur: €1 per begonnen half uur
=3en<5uur:€6
=5 en <8 uur: €10
=of>8uur:€15

Er geldt een korting van 25% indien 2 of meerdere kinderen van hetzelfde gezin tegelijkertijd opgevangen worden.