Lager onderwijs van 1ste - 6de leerjaar

We laten onze leerlingen zoveel mogelijk zelf ontdekken en onderzoeken. Ze leren oplossingen zoeken doordat we verschillende probleemstellingen en materialen aanbieden.

We voorzien de nodige instructie, op maat van onze leerlingen. We wisselen dit af met zelfstandig werk, groepswerk, hoekenwerk en circuits voor alle vakken. We focussen op inzicht, kennis, vaardigheden en attitudes.

Alle klassen doen geregeld leeruitstappen, ook nemen ze regelmatig deel aan sportactiviteiten. 

We hebben een zeer grote, groene speelplaats met een ruim aanbod aan uitdagende speeltoestellen en natuurelementen die gevarieerde spelmogelijkheden bieden.

strapdag 2021
lager klas b Bot
lager